Svalbovikens Kross & Trafik

Krossar - Sorterar - Levererar

Välkommen till Svalbovikens Kross och Trafik AB

Vi har lastbilar för lastväxlartransporter, kasettekipage för grustransporter, bilar och släpvagnar för övriga transporter, vägtransportledarbil för tung och bredtranpsorter, bilar för saltning och sandning sommar som vintertid. Entreprenadmaskiner för snöröjning och övriga vägbyggen, mindre och större grävmaskiner för diverse markarbeten.

Lastbil med Svalbovikens logga på

Ta del av vårt utbud

Krossar och sorteringsverk används både externt och internt, bland annat i vårt bergbrott i Svalboviken. Här bryter och krossar vi den hårda vulkaniska bergarten Diabas, som är mycket lämplig som vägmaterial och markutfyllnader. Se hela vårt utbud

Stenkross före och efter

Krossar

Vi har mobila för- och efterkrossar

Sortering av sten

Sorterar

Vi har olika sorteringsverk, vindsikt och stackband

Lastbil på Svalbovikens lastbil

Levererar

Kontakta oss idag