Välkommen till Svalbovikens Buss och Trafik

Svalbovikens i norra Södermanland har arbetat med fordonstransporter av olika slag sedan 1924.

Vi har turistbussar från 15 personer upp till 70 personer, även stora handikappsbussar med lyft för större sällskap med fler rullstolar.

Vi har lastbilar för lastväxlartransporter, kasettekipage för grustransporter, bilar och släpvagnar för övriga transporter, kranflak för diverse lyft, asfaltsekipage, vägtransportledarbil för tung och bredtranpsorter, bilar för saltning och sandning sommar som vintertid. Entreprenadmaskiner för snöröjning och övriga vägbyggen, mindre och större grävmaskiner för diverse markarbeten.

Våra maskiner för bergbrytning används bland annat i vårt bergbrott i Svalboviken. Här bryter och krossar vi den hårda vulkaniska bergarten Diabas, som är mycket lämplig som vägmaterial och markutfyllnader. Många fastighetsbolag och husägare använder vår sandningssand utan saltinblandning under vintertid för halkbekämpning. Materialet passar också utmärkt att lägga på garageuppfarter, trädgårdsgångar och liknande som dekoration. Vi säljer även matjord.

Kontakta oss

Svalbovikens Buss AB
info@svalbovikenbuss.se


Svalbovikens Trafik AB

svalbovikens@svalbovikens.se
Tel: 016-830 00
Fax: 016-831 42

Hitta hit