Material

Lastbil som åker på en väg
Naturgrus

Naturgrus

Naturgrus har vi i följande fraktioner:
0-4
0-8
0-16
4-8
8-12, ärtsingel
8-16, ärtsingel
16-32
16-150
90-150

Diabas

Diabas

Diabas är vårt egna speciella grusmaterial. Det är en vulkanisk bergart som är väldigt hård som vi spränger och krossar upp till olika dimensioner

0-2,
0-4 stenmjöl
0-8 stenmjöl

Naturkross

Naturkross

0-4
0-8
0-16
0-32
0-63
0-90
0-150
4-8
8-16
16-32

Grusmaterial

Grusmaterial