KROSSAR - SORTERAR - LEVERERAR
LEVERERAR
Det gör vi med våra olika lastbils och släpkombinationer. Antingen kommer vi med enbart lastbil eller så tar vi med en släpkombination som passar kunden och uppdraget så ekonomiskt, rationellt och miljömässigt bra som möjligt. Våra släpvagnskombinationer är allt i från en liten släpkärra efter lastbilen till stora släp. Vi har riktat in oss på stora volymekipage