KROSSAR - SORTERAR - LEVERERAR
Diabas olika fraktioner

Diabas


Diabas är vårt egna speciella grusmaterial. Det är en vulkanisk bergart som är väldigt hård som vi spränger och krossar upp till olika dimensioner
Diabas
0-2,0-4 stenmjöl
0-8 stenmjöl